Co czeka FinTechy w 2019 roku?

20.12.2018

Rok 2018 kończy się przyznaniem licencji dla kilku znanych marek fintechowych. Rok 2019 również zapowiada się ciekawie ze względu na implementację dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego UE, czyli PSD2. Będziemy obserwować zmiany w zakresie uwierzytelniania płatności w e-commerce, a także wzrost otwartości banków na FinTechy.

Dynamika zmian zachodzących na rynku usług finansowych w ostatnich latach spowodowała konieczność wprowadzenia regulacji na obszarze całej Unii Europejskiej. Dla klientów to większe bezpieczeństwo i ochrona przed nieuczciwymi praktykami. Dyrektywa PSD2 reguluje nie tylko zmiany w płatnościach bezgotówkowych, ale również kwestie związane z dostępem do danych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– Wdrożenie PSD2 to szansa dla wszystkich FinTechów, nawet jeśli wymaga dostosowania się do wymogów prawnych, czy ubiegania się o licencję – uważa Aleksander Widera, pomysłodawca i prezes platformy Kredytmarket – Dotychczasowe doraźne rozwiązania były korzystne kosztowo, ale zbyt różnorodne pod względem interfejsu czy infrastruktury IT, aby zapewnić transparentność rynku. Dlatego Unia zażądała ujednolicenia i standaryzacji po stronie FinTechów, a po większej otwartości po stronie banków. m.in. w postaci bankowych open API.

Dla wielu FinTechów 2019 będzie pierwszym rokiem podlegania regulacjom unijnym. Jednak już w mijającym roku dało się zauważyć trend związany z występowaniem o licencje bankowe (m.in. brytyjskie firmy Zopa i Revolut), a do 20 grudnia o licencje powinny były postarać się wszystkie firmy świadczące usługę dostępu do informacji o rachunku (ang. Account Information Service Provider – AISP).

– To rozwiązanie, z którego korzystamy również w Kredytmarkecie – dodaje Aleksander Widera. – Nasi klienci logują się do swojego konta bankowego, a my, dzięki technologii firmy Kontomatik, będącej właśnie licencjonowanym podmiotem AISP, analizujemy zdolność kredytową na podstawie obrotów na rachunku. Im więcej będzie się mówić na rynku o tym, że banki są zobowiązane do udostępniania informacji licencjonowanym podmiotom AISP, tym więcej przedsiębiorców będzie chętnych do korzystania z finansowania online. Spodziewam się, że pod koniec przyszłego roku dostarczanie informacji o rachunkach bankowych będzie równie popularne jak obecnie płatności w sklepach internetowych. Jednak dużo zależy od samych FinTechów i tego, w jaki sposób będą prowadziły swoją komunikację.