Zasady dobrych praktyk

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) powstał w październiku 1999 roku i obecnie skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z wielu sektorów polskiego rynku finansowego.

Kredytmarket jest członkiem tej organizacji. Z dumą możemy przyznać, że stosujemy się do Zasad Dobrych Praktyk czyli do zbioru zasad postępowania, które są oparte na normach moralnych i są zgodne z obowiązującym na terenie RP prawem.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce promujemy wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami, a także profesjonalizm w działaniu.

Wpisujemy się w standardy Dobrych Praktyk ZPF, ponieważ działamy uczciwie i rozważnie, z poszanowaniem słusznego interesu klientów i dobra rynku finansowego. Chronimy informacje o klientach i dbamy o to, by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem. Zapewniamy klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach.