Polityka prywatności

  1. Niniejsza polityka prywatności określa warunki na jakich Polska Platforma Kredytowa S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598422, REGON: 363619770, NIP: 5252644811, kapitał zakładowy 600.000 zł opłacony w całosci przetwarza dane zgromadzone w trakcie korzystania ze strony przez Użytkownika.
  2. Używamy plików cookie (ciasteczek) aby udostępniać lub poprawić niektóre funkcjonalności naszej strony pod adresem kredytmarket.com („Portal”).
  3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego ze strony internetowej.
  4. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie dopuścić do obsługi ciasteczek. W takim wypadku możesz jednakże nie skorzystać z niektórych funkcji oferowanych przez Portal.
  5. Używamy następujących kategorii plików cookie: sesyjne i trwałe; wydajnościowe, funkcjonalne i reklamowe w celu optymalizacji korzystania i prowadzenia statystyk. W żadnym wypadku nie zbieramy informacji, które pozwoliłyby nam bezpośrednio identyfikować osoby indywidualne korzystające z Portalu.
  6. Dane osobowe dotyczące Użytkownika będą przetwarzane przez Kredytmarket jako administratora danych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, wykonania Umowy, w celach analitycznych i statystycznych, jak też innych celach zgodnych z prawem. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może w niektórych przypadkach oznaczać brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Kredytmarket.
  8. Możemy się skontaktować z Użytkownikiem w celu pomocy Użytkownikowi w korzystaniu z Portalu.
  9. Użytkownikowi, w zakresie, w jakim przetwarzane są jego dane osobowe przysługuje:prawo dostępu do danych przetwarzanych przez Kredytmarket;prawo do sprostowania, lub usunięcia danych osobowych, jeżeli dane te są niepoprawne, niekompletne, lub są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  10. W przypadku udzielenia przez Użytkownika odrębnej zgody, Kredytmarket będzie przesyłać na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu informacje handlowe związane z usługami świadczonymi przez Kredytmarket.

Właścicielem serwisu kredytmarket.com jest Polska Platforma Kredytowa S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598422, REGON: 363619770, NIP: 5252644811, kapitał zakładowy 600.000 zł opłacony w całosci. Biuro: Campus Warsaw, Ząbkowska 27, 03-736 Warszawa.