Kontakt

Polska Platforma Kredytowa S.A.Siedziba: Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Biuro: WeWork
Krucza 50, 00-022 Warszawa

Telefon +48 22 483 53 68
E-mail pomoc@kredytmarket.com